pixel
Rekord Polski liczba pi

Najdłuższe rozwinięcie liczby Pi w Jarosławiu

Program Szkolne Festiwale Explory to część Programu Explory, którego organizatorem jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. Celem programu jest wsparcie szkół w organizacji festiwali naukowych wokół szkolnego etapu Konkursu Explory, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich do rozwijania swoich pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

Z okazji Szkolnego Festiwalu Explory w Jarosławiu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha oraz Zespół Szkół Drogowo – geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego podejmą próbę pobicia Rekordu Polski.

Zadaniem uczestników będzie utworzenie najdłuższego rozwinięcia liczby pi. Obecnie rekord należy do studentów Uniwersytetu Łódzkiego i wynosi 883 osoby. Aby uczniom z Jarosławia udało się pobić dotychczasowy wynik, w rozwinięciu liczby Pi musi znaleźć się przynajmniej o jedną osobę z kolejną cyfrą więcej.

Rekord jest ustanawiany jako odpowiedź na wieloletnie tradycje szkół w zakresie kształcenia w przedmiotach ścisłych oraz jako coroczną celebracje pikników naukowych.

Oceń ten rekord!
Tagi: ,

Data

30 lis 2022
Zakończone!

Czas

12:00 - 13:00

Lokalizacja

ZSTiO w Jarosławiu
ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław
Kategoria

Organizator

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu oraz Zespół Szkół Drogowo - geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu