pixel

Informacja prawna

Biuro Rekordów jest niezależną instytucją, niezwiązaną z w jakikolwiek sposób z Guinness World Records®, w szczególności Biuro Rekordów nie jest przedstawicielem ani reprezentantem Guinness World Records Limited na rynku polskim. Działalność Biura Rekordów polega na świadczeniu usług consultingowych poprzez wsparcie i doradztwo polskich klientów zainteresowanych organizacją wydarzenia, w ramach którego zostanie podjęta próba pobicia rekordu Polski lub rekordu Guinnessa.

Biuro Rekordów nie jest organizatorem wydarzeń podczas których dochodzi do próby pobicia rekordów Guinnessa. Usługi Biura Rekordów mają charakter doradczy, w związku z wydarzeniem organizowanym przez klienta.

Używanie znaku Guinness World Records® oraz wszelkich innych oznaczeń co do których Biuro Rekordów nie posiada praw, na niniejszej stronie internetowej lub tworzonych materiałach ma charakter jedynie informacyjny i nie ma na celu używania tych oznaczeń w charakterze znaków towarowych.

Prawa do znaku towarowego Guinness World Records® posiada spółka Guinness World Records Limited z siedzibą w Londynie..

Biuro Rekordów nie rości sobie żadnych praw do niniejszego znaku ani nie stosuje go do oznaczania świadczonych przez siebie usług.

Biuro Rekordów nie udziela licencji na korzystanie ze znaku towarowego Guinness World Records®. Podmiotem upoważnionym do udzielania takiej licencji jest dysponent prawa ochronnego do znaków towarowych Guinness World Records® tj. spółka Guinness World Records Limited. Biuro Rekordów świadczy usługi polegające na przeprowadzeniu klienta przez procedurę uzyskiwania takiej licencji od Guinness World Records® (pomoc w zgłoszeniu wniosku o udzielenie licencji).