pixel

Kluby sportowe

Na płaszczyźnie sportowej, najczęściej współpracują z nami mniejsze i większe kluby sportowe z całej Polski. Nie ma przecież lepszego sposobu na pokazanie, że jest się najlepszym klubem w danej dyscyplinie, niż pobijając oficjalny Rekord Polski lub Guinnessa w wybranej kategorii.

Dzięki organizacji sportowych rekordów, współpracujące z nami kluby sportowe nie tylko zyskały większą rozpoznawalność i rozgłos w mediach. Bijąc rekord Guinnessa lub Rekord Polski, udowodniły, że dzięki zespołowemu działaniu i odpowiedniemu wysiłkowi można zintegrować swoich zawodników i dokonać czegoś absolutnie niesamowitego.