pixel

Największa lekcja inżynierii materiałowej – Rekord Polski

Inżynieria materiałowa jest bazową dziedziną technologii, która opiera się na relacjach pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami. Dzięki tej gałęzi możliwe jest tworzenie materiałów, które odpowiadać będą coraz to nowszym potrzebom naszego zmieniającego się świata. Ta idea towarzyszy organizatorom największej lekcji materiałowej w Polsce. Wydarzenie, które przybliża słuchaczom zagadnienia dotyczące materiałów, zjawisk zachodzących wokół nas i znaczenia materiałoznawnawstwa dla życia codziennego.

Aktualny rekord

W Polsce funkcjonuje sporo uczelni, które kształcą młodych w zakresie materiałoznawstwa i z chęcią dzielą się tą wiedzą ze słuchaczami ze szkół średnich. 22 marca 2024 roku 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, po raz drugi zorganizowało Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej.

Z tej okazji organizatorzy postanowili pobić swój rekord sprzed roku i zorganizować największą lekcję inżynierii materiałowej. Tym razem do sal wykładowych w całej Polsce przybyło 2524 osoby. To ponad dwukrotnie więcej niż ubiegłoroczny rekord!

Uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w wykładzie, podczas którego przedstawione zostało zastosowanie inżynierii materiałowej w wytwarzaniu materiałów inspirowanych naturą. Uczestnicy mogli zweryfikować swoją wiedzę. W teście praktycznym zostali zapytani o takie elementy jak: definicję inżynierii materiałowej, znaczenie tej dziedziny nauki oraz jej zastosowanie. Mogli także wykonać praktyczne zadania, np. takie wymagające użycia suwmiarki.

Aby spełnić formalne wymogi, w każdej z lokalizacji liczba uczestników nie mogła być mniejsza niż 30 osób. Każda lekcja była prowadzona przez jednego nauczyciela i trwała 45 minut.

W tym roku udział w biciu rekordu wzięły: Akademia Górniczo-Hutnicza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny, Uniwersytet Bielsko-Bialski, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska – WIM, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Gdańska – WFTiMS, Politechnika Gdańska – WIMiO, Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna – WNTiCh, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Zaawansowanych Technologii, Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Łukasiewicz – GIT, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Łukasiewicz – ICiMB.

Poprzedni rekord

17 marca 2023 roku, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej, na uczelniach technicznych w całej Polsce do sal wykładowych zostali zaproszeni młodzi ludzie, którzy mieli okazję zaznajomić się z tematami materiałów i zjawisk z nimi związanych.

Przy okazji, organizatorzy postanowili sięgnąć po Rekord Polski. Start wydarzenia odbył się 17 marca 2023 roku.  Uczestnicy najpierw wzięli udział w wykładzie teoretycznym, poświęconym podstawowym zagadnieniom z zakresu inżynierii materiałowej i jej zastosowań. Co ciekawe, tematyka na niektórych placówkach dotyczyła takich tematów jak silniki lotnicze czy korozja. Każda z lokalizacji musiała rozpocząć lekcję po godzinie 10:00 i zakończyć ją przed upływem 11:30. W jednych miejscach wykład trwał całe 1,5 godziny, w innych krócej, jednak to minimum nie było trudne do spełnienia.

Każdy z wykładów musiał zgromadzić minimum 30 osób. Podczas wydarzenia najmniejsza liczba osób, jaka brała udział w lekcji wynosiła 35. Najwięcej słuchaczy zgromadziło się w salach AGH Kraków – organizatorzy wydali ponad 400 kart pracy.

Warto dodać, że samo przeprowadzenie lekcji nie było wystarczające do zaliczenia rekordu. Przed uczestnikami również stały zadania praktyczne, weryfikujące zdobytą wiedzę. Kluczowym elementem lekcji był test praktyczny, który sprawdzał poziom zdobytej na lekcji wiedzy. Uczestnicy zostali zapytani o takie elementy jak: definicję inżynierii materiałowej, znaczenie tej dziedziny nauki oraz jej zastosowanie. Dla każdej lokalizacji pytania były zróżnicowane pod kątem tematyki, jakiej dotyczył wykład. Niektórzy uczestnicy mieli okazję własnoręcznie użyć suwmiarki i wpisać wymiary zmierzonego przedmiotu do testu.

Wielkie święto, wielki sukces

Po wydarzeniu organizatorzy przesłali dokumentację ze wszystkich lokacji do Biura Rekordów. Sędzia dokładnie zweryfikowała ich zgodność z wytycznymi, obejrzała nagrania z próby i przejrzała dokumentację świadków. Ostateczny wynik został pomniejszony o liczbę osób, która rozmawiała podczas wydarzeń lub korzystała z telefonów komórkowych. Łączna liczba uczestników, jaka brała udział w największej lekcji inżynierii materiałowej wyniosła 1097 osób.

Lista podmiotów, które wzięły udział jest bardzo długa a na niej znajdują się takie placówki jak: Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Wojskowa Akademia Techniczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Patronem Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii materiałowej było Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, a udział w nim wzięły, poza uczelniami, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Poza zajęciami, na uczestników czekały również inne atrakcje na terenie uczelni w całej Polsce: wykłady, laboratoria, gry terenowe, pokazy, itp. Przyszli studenci mogli się przekonać się jak szeroka jest to branża i ile możliwości za sobą kryje.

Niewątpliwie Ogólnopolski Dzień Inżynierii materiałowej można okrzyknąć wielkim sukcesem – świętowało 14 podmiotów a wykładów słuchało ponad 1000 uczestników. Organizatorzy już zapowiedzieli, że za rok spróbują swoich sił w rekordzie Guinnessa.

Już teraz można obejrzeć film z wydarzenia:

5/5 - (1 vote)
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa liczba zdjętych koszulek podczas podbijania piłki nożnej głową – rekord Guinnessa
Najwięcej osób robiących pompki jednocześnie – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: