pixel

Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej – Rekord Polski

Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej Rekord Polski

Od lat toczą się spory o to, kto jest najlepszym superbohaterem na świecie – Superman, Batman czy może Iron Man? My jednak wiemy, że największymi herosami w historii są ci, którzy żyją wśród nas i nie potrzebują nadnaturalnych zdolności czy olbrzymich majątków, by ratować życie potrzebującym w całym kraju. Honorowi dawcy krwi, bo właśnie o nich mowa, to ludzie o wielkich sercach, którzy latami  odwiedzają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiobusy i specjalne wydarzenia, pomagając przy tym nieznanym sobie ludziom. O ich altruizmie powinno mówić się głośno i często, a ich wielokrotnie niewyobrażalne wyczyny zasługują na szczególne miejsce w historii.  Jednym z nich jest Rekord Polski na Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej!

Naszym rodzimym superbohaterem, który – dosłownie – przelał krew w imię pomocy potrzebującym jest wieloletni krwiodawca Pan Andrzej Lis, który do 5 grudnia 2022 roku oddał łącznie 100 litrów krwi pełnej! Uzyskany tym samym Rekord Polski na Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej jest wynikiem 47 lat poświęcenia i aktywnego działania na rzecz dobrostanu drugiego człowieka.

Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej Rekord Polski

Pan Andrzej Lis jest Honorowym Dawcą Krwi od 17 sierpnia 1974 roku.  W swojej dotychczasowej historii oddawał krew zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Austrii i Włoszech. 5 grudnia 2022 roku o godzinie 10:45 w krwiobusie na starosądeckim Rynku w obecności fotoreporterów i specjalnie zaproszonych gości oddał swój setny litr krwi pełnej (z żyły do worka, bez osocza i płytek krwi)

Po kilkunastu minutach od wkłucia Pan Andrzej w towarzystwie marszałka Witolda Kozłowskiego, opuścił krwiobus wśród burzy oklasków, odebrał kwiaty oraz gratulacje i udał się na konferencję prasową. Całe przedsięwzięcie związane było z mikołajkową akcją „Oddaj krew. Uratuj chociaż jedno życie!” organizowaną przez Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi w Starym Sączu, PCK Oddział Rejonowy oraz SIM PCK Stary Sącz działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej Rekord Polski

Aby Rekord Polski mógł zostać oficjalnie przyznany, Pan Andrzej oraz koordynatorzy z ramienia Biura Rekordów musieli skompletować szczegółową dokumentację potwierdzającą ilość przekazanej krwi. Nie było to proste zadanie – podczas 47 lat oddawania krwi przepisy związane z donacjami wielokrotnie ulegały zmianom, a każda jednostka wymagała odpowiedniego potwierdzenia. Na szczęście dokumentację, często już archiwalną, udało się zebrać i tym samym z radością możemy ogłosić Pana Andrzeja naszym rekordzistą!

Najwięcej oddanych litrów krwi pełnej Rekord Polski
Fot.: dts24.pl

Warto wspomnieć, że krwiodawstwo nie jest jedynym przedsięwzięciem Pana Andrzeja.  Jest on również aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, współzałożycielem Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, organizatorem grupowego oddawania krwi oraz pomysłodawcą organizowania cyklicznych pogadanek i prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa.Za swoją działalność i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Do zbioru zaszczytnych symboli zasługi dołącza również oficjalny Rekord Polski, czego z całego serca gratulujemy i w imieniu wszystkich, którzy otrzymali pomoc dzięki Panu Andrzejowi – dziękujemy!

5/5 - (1 vote)
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa zapiekanka ziemniaczana – Rekord Polski
Najdłuższy okres spędzony pod respiratorem – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: