pixel

Ekologiczne rekordy Polski

Ekologiczne rekordy Polski W sobotę 26 września 2015 w Kórniku pod Poznaniem odbyły się próby ustanowienia aż dwóch rekordów Polski. Organizatorzy zachęcali w ten sposób mieszkańców gminy do zdrowego i bezpiecznego dla środowiska trybu życia.

Wydarzenie odbyło się w centrum miasta. Na specjalnie wyznaczonej strefie uczestnicy mieli możliwość ustanowienia dwóch rekordów Polski – na najwięcej osób segregujących odpady oraz na największe zgromadzenie osób z torbami eko na ramieniu. Tuż po godzinie 12 w południe przez bramkę wykonaną ze sprasowanych plastikowych butelek zaczęli wchodzić pierwsi goście. Każdy z nich pobierał swój przydział śmieci i wrzucał je do odpowiednio oznakowanych kontenerów. Łącznie tą czynność wykonało 71 osób.

O godzinie 14 rozpoczęła się próba ustanowienia rekordu na największe zgromadzenie osób z torbami eko na ramieniu. Zgodnie w wytycznymi uczestnicy mieli pozostać w wyznaczonej strefie i nie zdejmować toreb przez co najmniej 5 minut. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwał przybyły z Poznania reprezentant Biura Rekordów. Po przeliczeniu osób i zdyskwalifikowaniu tych, które nie spełniły wytycznych, sędzia ogłosił, że nowy wynik to 214!

Impreza w Kórniku była częścią Festynu Ekologicznego. Certyfikaty potwierdzające ustanowienie rekordów zostały wręczone vice burmistrzowi, panu Antoniemu Kaliszowi. Wśród uczestników ustanawiania rekordów rozlosowane zostały cenne nagrody – wieże stereo firmy Panasonic.

Torby eko - Kórnik - rekord Polski

Najwięcej osób segregujących odpady - rekord Polski

Największe zgromadzenie osób z torbami eko - rekord Polski

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najcichszy pokój świata
Największa kolekcja puzzli – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: