pixel

Najstarsze drzewo w Polsce

Najstarsze drzewo w Polsce

Najstarsze drzewo w Polsce to cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego (k. Lubania, woj. dolnośląskie). Eksperci szacują jego wiek na około 1300 lat, co jest niekwestionowanym rekordem wśród polskiej flory.

Historia drzewa sięga 1423 roku, czyli momentu, w którym król Władysław Jagiełło zabronił wycinania cisów. Była to niezwykle mądra decyzja naszego monarchy, ponieważ już wtedy wiadomo było, że cis pospolity jest w Polsce niezwykle cenny i należy go chronić.  Prawo wydane przez Jagiełłę mówiło: „Jeśliby kto wszedłszy w las, drzewa, które znajdują się być wielkiej ceny, jako jest cis albo im podobne, porąbał, ten może być przez pana albo dziedzica pojman, a na rąkojemstwo tym, którzy oń prosić będą, ma być dan”.

Cis henrykowski leży w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy posesji 293. Drzewo otacza niewysoki płotek oraz tablica informacyjna, na której możemy wyczytać, że w ciągu wielu długich swojej egzystencji, rekordowy cis niejednokrotnie  spotykał się z zagrożeniami.

Najstarsze drzewo - rekord

Pień niegdyś rozdzielający się na 3 strzały, został uszkodzony na początku XX w. a także po wichurze w latach 1988 – 89. Obecny obwód wynosi 150 cm (wcześniej 5 m), wysokość okazu ok. 15 m.

Oczom turystów odwiedzających cis ukazuje się także tabliczka z godłem Polski i notatką, że drzewo stanowi chroniony prawem pomnik przyrody. Co ciekawe, najstarsze drzewo w Polsce nie posiada jeszcze własnego imienia, tak jak najstarszy w kraju dąb, Bolesław niedaleko Kołobrzegu (800 lat), czy najpopularniejszy w kraju dąb Bartek (680 lat).

Najstarsze drzewo - Polska

2016 podjęto prace zmierzające do poprawy stanu drzewa. Zmieniono stosunki wodne w pobliżu cisa, dostarczając mu wodę prosto do korzeni, usunięto delikatnie wierzchnią warstwę ziemi zastępując ją specjalnym humusem, uniemożliwiono gryzoniom dostęp w pobliże korzeni, poszerzono ogrodzenie by uniknąć zadeptywania gleby wokół drzewa a także zbudowano specjalne rusztowanie jako część konstrukcji do utrzymania właściwego klimatu wokół drzewa.

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Robot układa kostkę Rubika
Najwięcej orzechów rozbitych głową

Rekordy, które również Cię zainteresują: