pixel

Największa biała laska i spacer niewidomych – rekord Guinnessa

Najdłuższa biała laska dla osób niewidomych - Bydgoszcz

4 czerwca 2014 roku w Bydgoszczy podjęto próbę ustanowienia dwóch rekordów Guinnessa. Pierwszy z nich polegał na przygotowaniu największej białej laski, takiej, jaką posługują się osoby niewidome, tylko odpowiednio przeskalowanej. Drugi natomiast zaangażował osoby z zasłoniętymi oczami wraz z przewodnikami w najliczniejszy spacer. Celem imprezy odbywającej się na bydgoskim Starym Rynku był społeczny przekaz o możliwościach  i sposobach pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.

Największa biała laska dla osób niewidomych powstała dzięki firmie Impostal i mierzyła 24 metry. Wykonano ją z z kilku metalowych rur o długości 5 m i średnicy 219 mm. Laska musiała być wierną kopią swojego odpowiednika o mniejszych rozmiarach. Poprzedni rekord w tej samej kategorii należał do Szwajcarii i wynosił 23,55 m.

Najliczniejszy spacer osób niewidomych z przewodnikami to nowa kategoria. Zgodnie z wytycznymi uczestnicy musieli pokonać odcinek 800 metrów wyposażeni tylko w białą laskę i opcjonalnie, czarne przepaski na oczy. W  tym wydarzeniu wzięło udział 81 osób, które wcześniej przeszły dokładne szkolenie. Między innymi wytłumaczono im jak prawidłowo prowadzić osobę niewidomą.

Organizatorem wydarzenia była najstarsza szkoła dla niewidomych w Polsce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej im. L. Braille’a w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Visus Supremus, działającym przy Ośrodku na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin.

Największy spacer osób niewidomych

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa gwiazda z ludzi – rekord Guinnessa
Joga w ciąży – rekord Guinnessa

Rekordy, które również Cię zainteresują: