pixel

Jedzenie placków ziemniaczanych

Najwięcej osób jedzących placki ziemniaczane

30 września 2017 roku w Olszewnicy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Borki Radzyńskie miało miejsce ustanawianie Rekordu Polski na najwięcej osób jedzących placki ziemniaczane jednocześnie. Wydarzenie to odbyło się w ramach „Spotkań z Folklorem”, imprezy organizowanej w głównej mierze przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z okazji dokopin ziemniaka.

Co roku w gminie Borki Radzyńskie jest organizowana uroczystość związana z dokopinami. W tym roku było to już XI spotkanie. „Spotkania z Folklorem” – bo pod taką nazwą organizowana jest impreza – mają na celu podtrzymanie tradycji i obrzędów wiejskich, a także pokazanie, jak wiele różnych zastosowań może mieć nasz stary poczciwy ziemniak.

Borki Radzyńskie - mali rekordziści

Można powiedzieć, że „Spotkania z Folklorem” mają charakter imprezy kulinarnej. Jej kluczowym elementem jest degustacja potraw z ziemniaka. Wśród dań znalazły się m.in.: placki ziemniaczane, knedle, pyzy, zupy i sałatki ziemniaczane. Wszystkie potrawy przygotowane zostały przez członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi „Olszewiacy”.

Rekord Polski w jedzeniu placków ziemniaczanych

Sam rekord rozpoczął się w okolicach godziny 13:00. Wszystkie osoby chcące wziąć w nim udział zgromadziły się w remizie OSP. Zanim przystąpiono do próby uczestnicy zostali skrupulatnie zliczeni. Każdy otrzymał po jednym placku. Według wytycznych na jego zjedzenie przysługiwało dokładnie 5 minut, co – oczywiście – nie stanowiło najmniejszego problemu! Po usłyszeniu sygnału startowego wszyscy przystąpili do jedzenia. Po upływie wyznaczonego czasu nie było wątpliwości, że próba się powiodła!

Borki Radzyńskie - Rekord Polski

Materiały dowodowe w postaci zeznań niezależnych świadków, nagrań wideo i zdjęć zostały przesłane do zweryfikowania przez Biuro Rekordów. Po skontrolowaniu, czy wszystkie wytyczne zostały spełnione, z przyjemnością możemy ogłosić, że Gmina Borki wraz z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi, liczbą 171 osób, ustanowiła oficjalny Rekord Polski na najwięcej osób jedzących placki ziemniaczane jednocześnie!

Rekord Polski w jedzeniu placków ziemniaczanych - pomiar

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa puszka kawioru
Gąski, gąski do domu – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: