pixel

Najdłuższa linia z jabłek – Rekord Polski

Najdłuższa linia z jabłek - Rekord Polski

W sobotę 30 września 2017 roku w Wielu odbyła się próba ustanowienia Rekordu Polski na najdłuższą linię ułożoną z jabłek. Wydarzenie odbyło się podczas pikniku rodzinnego pod nazwą „Wiele Jabłek”, który był częścią tegorocznych Dni Szkoły.

Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa w Wielu wraz z pomocą Stowarzyszenia Hamak oraz lokalnego Domu Kultury. W próbę zaangażowani byli przede wszystkim uczniowie wspierani przez rodziców i nauczycieli. Jabłka układali zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Swoją cegiełkę, a w tym wypadku jabłko do Rekordu Polski mogli dołożyć także przybyli na wydarzenie goście.

Zgodnie z wytycznymi najdłuższa linia z jabłek musiała mierzyć co najmniej 80 metrów. W Wielu to minimum zostało przekroczone bardzo szybko i już po chwili przybyły na wydarzenie reprezentant Biura Rekordów ogłosił nowy wynik wynoszący aż 262 metry!

Arbiter potwierdził także, że wszystkie pozostałe warunki dotyczące tej kategorii zostały spełnione, łącznie z wymogiem o stykaniu się wszystkich 3718 jabłek w linii.

Po pozytywnym zweryfikowaniu próby, certyfikat został wręczony dyrektorowi szkoły, panu Andrzejowi Narlochowi oraz osobie, która była najbardziej zaangażowana w organizację, pani Annie Łangowskiej.

Rekord Polski - Wiele

Najdłuższa linia z jabłek

Najdłuższa linia z jabłek - Wiele

Najdłuższa linia z jabłek - rekord

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największe risotto z dynią – Rekord Polski
Największy obraz z kulek bibuły – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: