pixel

Najdłuższa spirala z kart – Rekord Polski

Największa spirala z kart - Rekord 2017

W sobotę 3 czerwca 2017 roku na Małym Rynku w Krakowie odbyła się próba ustanowienia nowego Rekordu Polski w ułożeniu jak najdłuższej spirali z kart do gry.

Wydarzenie zorganizowano z okazji dwudniowego happeningu „Bridge – smarter every game”.

Imprezę poprzedziła gra żywymi kartami, czyli uczniami krakowskiego Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza. Okazuje się, że te uśmiechnięte dzieciaki to Mistrzowie Europy w brydżu sportowym! Gry na takim poziomie nauczyli się, i tu niespodzianka, w swojej szkole, w której od 2009 roku powstała klasa brydża sportowego prowadzona pod okiem trenerki, Agaty Kowal. Samo bicie rekordu poprzedziły odpowiednie przygotowania koordynowane przez Lenę Leszczyńską, członka Zarządu PZBS. Młodzieży wydano 40 000 kart oraz opracowywano strategię układania. Celowa była też liczba uczestników 52, czyli tyle ile liczy talia kart do gry. Od początku szybko i sprawnie rozkładano karty i zabezpieczano przed podmuchami wiatru przy pomocy taśm klejących. Po kliku pierwszych pętlach rozpoczęto oficjalny pomiar, gdyż szybko rosła spirala a ambitnym planem były 4 kilometry. Po niecałych 4 godzinach dobrze zorganizowanej pracy młodzieży przekroczono planowaną długość.

Pomiar dokonany przez sędziego wykazał 4009,6 metra, ponadto spełnione zostały wszystkie wytyczne organizacyjne oraz zachowana ciągłość spirali (brak przerw pomiędzy kartami). Nie pozostało nic innego tylko uznać nowy Rekord Polski w tej kategorii. Certyfikat wręczono na ręce Prezesa PZBS Witolda Stachnika.

Najdłuższa spirala z kart - 2017

Poprzedni rekord w tej samej kategorii ustanowiono 15 września 2016 roku we Wrocławiu z okazji odbywających się w tym czasie w mieście mistrzostw świata w brydżu sportowym znanych jako World Bridge Games, w których udział wzięło około 4 tysięcy osób. W biciu rekordu mógł wziąć udział każdy, kto przyniósł chociaż jedną talię do gry.

Układnie rozpoczęło się o godzinie 12 i trwało aż do 19. Za zweryfikowanie końcowego wyniku odpowiedzialny był oficjalny przedstawiciel Biura Rekordów, który potwierdził, że liczba kart wykorzystana podczas układania ślimaka wyniosła 22 891! Spirala miała długość 2081 metrów.Najdłuższa spirala z kart - Rekord Polski

Spirala z kart - Rekord Polski

Najdłuższa spirala z kart

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najwięcej osób w krawatach – rekord Polski
Największy bieg w gumofilcach – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: