pixel

Najdłuższy łańcuch z balonów z tektury – Rekord Polski

Najdłuższy łańcuch z balonów z tektury - Rekord Polski

W środę 14 grudnia 2016 w Pułtusku odbyła się próba ustanowienia nowego Rekordu Polski. Zadanie polegało na utworzeniu jak najdłuższego łańcucha z balonów wyciętych z tektury.

Balony wykorzystane w akcji zostały wykonane własnoręcznie przez młodzież szkolną, a każdy z nich zawierał jedno prawo dziecka. Próba miała miejsce w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Polnej. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z wychowawcami, nauczycielami pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi.

Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć zwrócenia uwagi na prawa dziecka oraz możliwość zaangażowania całej społeczności szkolnej w różnym wieku.

Zgodnie z wytycznymi, balony z prawami zostały zawieszone w równych odstępach, a za zmierzenie długości łańcucha odpowiedzialny był zaproszony przez szkołę geodeta. Końcowe wyniki pomiarów to: 163,43 metrów długości oraz 538 balonów!

Najdłuższy łańcuch z balonów z tektury - Pułtusk

Najdłuższy łańcuch z balonów z tektury

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najwięcej osób otwierających słodycze jednocześnie – Rekord Polski
Największa porcja barszczu – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: