pixel

Największy bieg rodzinny – rekord Polski

Największy bieg rodzinny - Rekord Polski8 maja 2016 roku na Placu Teatralnym przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach 4. PZU Maratonu Lubelskiego odbyła się próba ustanowienia nowego rekordu Polski w kategorii „Największy bieg rodzinny”. Organizatorem wydarzenia była lokalna firma Bon appetit.

Zawodnicy po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy stawili się w biurze zawodów, gdzie zostały im wydane pakiety startowe. Każdy uczestnik został przeliczony i potwierdził swój udział w biegu poprzez podpis na karcie biegu. Następnie wszyscy zawodnicy stawili się na starcie biegu w zamkniętej strefie, w specjalnie wyznaczonej trasie biegu. Prezydent Miasta Lublina wystartował bieg o godzinie 10:40 poprzez wystrzał z pistoletu startowego. Zawodnicy przebiegli wyznaczoną, zamkniętą trasą o długości 421 m. Bieg kończył się metą w zamkniętej strefie, gdzie zawodnicy zostali ponownie przeliczeni, każdemu został wręczony medal i słodki upominek.

Inspiracją do ustanowienia rekordu była przede wszystkim chęć propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, popularyzacji biegania oraz lekkiej atletyki jako najprostszej formy aktywności fizycznej oraz chęć promocji miasta.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Biura Rekordów, w wydarzeniu mogły wziąć udział wyłącznie spokrewnione ze sobą pary (na przykład rodzic z dzieckiem) lub większe grupy osób pod warunkiem, że pozostawały ze sobą w rodzinnych relacjach.

W największym biegu rodzinnym uczestniczyły łącznie 523 osoby.

Największy bieg rodzinny

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Dostawa pizzy – największa wysokość
Czytanie Sienkiewicza (jedna lokalizacja) – rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: