pixel

Największy drewniany kościół w Polsce

Największy drewniany kościół w Polsce
fot.: @Wikipedia

Największy drewniany kościół w Polsce miał w założeniu w ogóle nie przypominać budowli sakralnej. Postawiono też inne obwarowania: brak dzwonnicy, brak szkoły parafialnej, czas budowy poniżej roku, a budulec wyłącznie nietrwały (poza drewnem, tylko słoma, piasek i glina). Pomimo tak wygórowanych warunków, świątynia powstała, a co więcej, przetrwała w dobrym stanie już ponad 360 lat.

W Świdnicy znajduje się kościół, który nie tylko posiada miano największej drewnianej świątyni w Polsce, ale także największej drewnianej świątyni barokowej na świecie! Jest to ewangelicki Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej. Został zbudowany 1657 roku jako gest tolerancji wobec ewangelików zamieszkujących tereny będące pod władaniem katolickiego cesarza Ferdynanda. Na Śląsku w ramach tej samej decyzji władcy powstały jeszcze dwa inne kościoły, w Głogowie oraz Jaworze.

Projekt świątyni powstał w pracowni wrocławskiego mistrza budowlanego. Albrechta von Saebischa. Za realizację projektu odpowiedzialny był natomiast cieśla Andreas Kaemper. Pierwszą mszę świętą w największym drewnianym kościele w Polsce odprawiono 24 czerwca 1657 roku.

Największy kościół barokowy
fot.: @kosciolpokoju.pl

Spis treści

Wymiary

Wybudowany według techniki szachulcowej świdnicki kościół może pomieścić nawet 7,5 tysiąca osób (w tym 3 tys. miejsc siedzących)! Powstał na planie krzyża greckiego i mierzy 44 m długości i 30,5 m szerokości.  Pomieszczenie jak największej liczy osób było od początku wpisane w projekt świątyni. Protestanci zamieszkujący te obszary mieli bowiem do dyspozycji tylko trzy kościoły, z czego jeden runął w dwa lata po wybudowaniu.

Kościół Pokoju w Świdnicy
fot.: @kosciolpokoju.pl

Wnętrze

W barokowym wnętrzu świątyni na wyjątkową uwagę zasługuje ambona oraz ołtarz główny. Ołtarz jest dziełem Hoffmanna, zamówionym z okazji stulecia kościoła. W centrum prezbiterium wznosi się płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy z postaciami Jezusa, Jana Chrzciciela, apostołów Piotra i Pawła, Aarona i Mojżesza oraz przedstawieniem chrztu Chrystusa w Jordanie.

Barokową ambonę stworzył Gotfried August Hoffmann w 1729 roku. Prowadzące na nią schody ozdobiono scenami biblijnymi. Balustradę zdobią rzeźbione alegorie Wiary, Nadziei i Miłości. Nad drzwiami do ambony umieszczona jest rzeźba Jezusa Dobrego Pasterza. Dodatkowo na krawędzi mównicy ustawiono 4 klepsydry, każdą odliczającą pół godziny, żeby móc kontrolować czas trwania kazania.

We wnętrzu kościoła Trójcy Świętej warto obejrzeć także XVII-wieczne organy z ruchomymi figurami aniołów oraz wykonaną z drewna w 1661 roku polichromowaną chrzcielnicę.

Kościół w Świdnicy - rekord
fot.: @kosciolpokoju.pl

UNESCO

Największy kościół drewniany w Polsce trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2001 roku. Komitet, który co roku decyduje o tym, jaki obiekt ma znaleźć się na liście uznał świdnicką świątynię za niepowtarzalne świadectwo wiary, wspólnoty religijnej oraz rozwiązań architektonicznych.

Dziś, obok kościoła, pomimo wspomnianych wcześniej obwarowań, stoi dzwonnica oraz szkoła parafialna. Dobudowano je w 1708 roku, dzięki wstawiennictwu za ewangelikami monarchii szwedzkiej.

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa pustynia w Polsce
Najwięcej naklejek na samochodzie – Rekord Guinnessa

Rekordy, które również Cię zainteresują: