pixel

Największa pustynia w Polsce

Największa pustynia w Polsce
fot.: @Wikipedia

Jednym z największych i najbardziej znanych piaszczystych obszarów pustynnych na świecie jest oczywiście Sahara. Jest to największa gorąca pustynia na Ziemi. Zajmuje obszar aż 9 milionów kilometrów kwadratowych, a temperatura potrafi przekroczyć nawet 50ºC. A gdzie znajduje się największa pustynia w Polsce i jakie warunki na niej panują?

Pustynia Błędowska

Największa pustynia w Polsce znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej, pomiędzy miejscowością Klucze od wschodu i dzielnicą Dąbrowy Górniczej, Błędów, od zachodu. Tak zwana „polska Sahara” rozciąga się na obszarze prawie 34 kilometrów kwadratowych (w granicznych punktach ma około 10 km długości i 4 km szerokości). Przepływająca przez pustynię rzeka Biała Przemsza dzieli obszar na dwie części: mniejszą północną i większą południową.

Pustynia Błędowska - rekord
fot.: @Wikipedia

Powstanie pustyni

O powstaniu pustyni opowiada legenda. W dawnych czasach, gdy na tamtejszych terenach funkcjonowały kopalnie, hałas generowany przez górników bardzo przeszkadzał mieszkającym w podziemnych czeluściach diabłom. Czartom nie podobało się także to, że ludzie zabierali im srebro, które według nich należało tylko do podziemi. Jeden z diabłów wpadł jednak na pomysł jak pozbyć się ludzkiej ingerencji. Postanowił zasypać kopalnie piaskiem znad morza. Wracając, wielki wór zahaczył niefortunnie o wieżę kluczewskiego kościoła, a piasek rozsypał się po całej okolicy.

Choć, jak to mówią, w każdej legendzie jest ziarno prawdy, bardziej prawdziwa wydaje się być teoria, według której, Pustynia Błędowska powstała na skutek wyniszczających działań człowieka. Około XIII wieku odkryto bowiem, iż ziemie te są bogate w rudy ołowiu i srebra. Intensywna wycinka lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa spowodowała stopniowe zmniejszanie się poziomu wód gruntowych. To z kolei spowodowało odsłonięcie piasków z gleby, utworzyło unikalny mikroklimat i doprowadziło do powstania wydm.

Największa pustynia - rekord Polski
fot.: @Wikipedia

Wykorzystanie Pustyni Błędowskiej

Podczas I i II wojny światowej, największa pustynia w Polsce była wykorzystywana jako poligon doświadczalny. Ćwiczyli tam żołnierze Armii Krajowej, a także niemieckiego oddziału Afrika Korps. Następnie, w latach 50-tych XX wieku, teren ten postanowiono sztucznie zalesić, obsadzając go sosną pospolitą, dębem czerwonym oraz wierzbą kaspijską. Ostatecznie, w 2014 oficjalnie zakończono ostatni projekt na tym terenie polegający na wyeliminowaniu roślin, które nie powinny występować na tym obszarze oraz usunięciu niewybuchów, a także utworzeniu ścieżek edukacyjnych.

Pustynię Błędowską wykorzystano też do zrealizowania zdjęć do ekranizacji filmów “Faraon” oraz “W pustyni i w puszczy”.

Punkty widokowe

Największy w Polsce obszar lotnych piasków można podziwiać aż z trzech punktów widokowych. Pierwszy z nich znajduje się 355 m n.p.m. na wzgórzu Dąbrówka w miejscowości Chechło. Drugi punkt widokowy ulokowany jest na wzgórzu Czubatka w miejscowości Klucze. Znajduje się tam duży parking oraz zejście na żółty szlak turystyczny prowadzący na pustynię. Ostatni z punktów widokowych, Róża Wiatrów, to kompleks altan, podestów oraz molo.

Największa pustynia w Polsce - rekord
fot.: @Wikipedia

Fauna i flora Pustyni Błędowskiej

Teren pustyni jest porośnięty przede wszystkim krzewami odpornymi na wysokie temperatury i suszę. Wśród roślin dominują wierzba kaspijska, wydmuchrzyca piaskowa oraz czerwiec trwały. Fauna Pustyni Błędowskiej to głównie owady i ptaki. Obszar ten zamieszkują liczne pająki, jaszczurki, padalce, a nawet żmije.

Jako ciekawostkę, dodajmy, że „polska Sahara” to największa pustynia nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie!

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największy tort malinowy – Rekord Polski
Największy drewniany kościół w Polsce

Rekordy, które również Cię zainteresują: