pixel

Najdłuższa flaga Polski

Rekord Polski - najdłuższa flaga

Każdego roku, w Polsce, 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polski. W tym dniu, ulice polskich miast są biało-czerwone. Flagi dumnie wiszą na budynkach, na ulicach i na pojazdach komunikacji miejskiej. To wyjątkowy dzień. Również z tego powodu, że jest doskonałą okazją do pobicia Rekordu Polski na najdłuższą flagę Polski.

Aktualny Rekord Polski

Obecnymi rekordzistami w kategorii na najdłuższą flagę Polski są osoby skupione wokół Fundacji Wypracuj Siebie. W dniu 11 listopada 2019 roku, podczas Marszu Niepodległości w Warszawie udało się pobić dotychczasowy Rekordu Polski z wynikiem 2270m. A łatwo nie było!

Najdłuższa flaga

Oficjalne rozpoczęcie rozwijania flagi miało miejsce o godzinie 15:05. Przez blisko półtorej godziny flaga była rozwijana, a obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów dokonywała skrupulatnych pomiarów kołem pomiarowym. Po rozwinięciu całej, rekordowo długiej flagi Polski było już jasne że rekord został pobity. Radości uczestników i organizatorów nie było końca.

Flaga Polski - organizator

Pomysłodawczyni rekordowego przedsięwzięcia – Sylwia Załuska relacjonuje: „ta próba okazała się o wiele trudniejsza, ponieważ podczas Marszu Niepodległości w Warszawie panuje specyficzna atmosfera, a do niesienia uszytej w Łomży flagi trzeba było zmobilizować jego uczestników.” Ponadto organizatorka szacuje, że całość flagi udało się rozwinąć dzięki pomocy około 5 tys. osób. Co ciekawe, wydarzeniem koordynowało zaledwie pięcioro ludzi.

Rekordowa, najdłuższa flaga Polski powstała dzięki ogromnej pracy osób niepełnosprawnych.

Rekord Polski - najdłuższa flaga

Celem rekordu było podniesienie wśród społeczeństwa polskiego świadomości dotyczącej problemów, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, osoby niepełnosprawne oraz osoby z trudnościami przystosowawczymi. Wymieniona grupa osób mierzy się z różnymi problemami, zmaga się
z odrzuceniem spowodowanym błędnym przekonaniem społeczeństwa, że należy do osób słabszych, gorszych, mniej wartościowych, bądź nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wpływa to na obniżenie poziomu własnej wartości, wywołuje uczucie braku akceptacji przez innych,
a w konsekwencji prowadzi do wycofania się z relacji w społeczeństwie.

Rozwijanie najdłuższej flagi

Poprzez rekordową inicjatywę, Fundacja Wypracuj Siebie chciała zmniejszyć poczucie wyobcowania wśród młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Obecnie w Polsce możemy obserwować pogłębiający się kryzys wiary,  rozbicie rodziny, zanik wartości i potrzeby bycia wspólnotą. Poprzez działania fundacji, organizatorzy pragnęli pokazać, że działając razem, możemy osiągnąć wysokie cele, pomimo ewentualnych trudności życia.

Poprzednie Rekordy Polski

Rok 2018

Najdłuższa flaga Polski

2 maja 2018 roku, w Krakowie, pobito Rekord Polski na najdłuższą biało-czerwoną. Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiedzialni byli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki. Nowa, najdłuższa flaga Polski rozciągała się od Bramy Floriańskiej, przez Krakowski Rynek, aż do Wawelu. Jej całkowita długość to 2057,7 metrów, czyli aż o pół kilometra więcej niż wynosił poprzedni rekord.

Biało-czerwona flaga

Oficjalne bicie rekordu rozpoczęło się o godzinie 12:00, po odegraniu hejnału. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej, harcerze w towarzystwie Wojewody Małopolskiego rozpoczęli rozwijanie rekordowej flagi. Do podtrzymywania najdłuższej biało-czerwonej flagi na całej trasie spontanicznie przyłączali się przechodnie, turyści i mieszkańcy Krakowa, którzy także chcieli wziąć udział w narodowej inicjatywie. I bardzo dobrze, że było ich aż tylu, ponieważ flaga ważyła ponad tonę!

Flaga państwowa

Ponad dwukilometrowa flaga została uszyta w kilku częściach mierzących od 150 m do 500 m i połączona w jedną całość po rozwinięciu wszystkich kawałków. Powstała w jednym z małopolskich zakładów krawieckich z materiałów dostarczonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Obecny na miejscu sędzia Biura Rekordów – Jakub Urban dokonał końcowego pomiaru flagi. Mierzenie odbyło się poprzez przejście z przyrządem mierzącym od Bramy Floriańskiej na wzgórze na Wawelu.

Dzięki dobremu nagłośnieniu na całej trasie rozwijania flagi, Piotr Ćwik nawoływał do przyłączenia się do akcji. W międzyczasie w powietrze wypuszczono 100 balonów na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie istnienia ZHP.

Mierzenie flagi

Wspólne rozwijanie najdłuższej biało-czerwonej w Krakowie miało na celu pokazać, że Polacy powinni poświęcać mniej czasu temu co ich dzieli, a robić więcej rzeczy, które ich łączą. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik apelował, aby w tym ważnym dla Rzeczypospolitej dniu wspólnie zamanifestować swój patriotyzm, być razem i zjednoczyć się wokół rekordowo długiej flagi Polski.

Najdłuższa flaga

Wręczenie certyfikatu odbyło się na wzgórzu Wawelskim. Oficjalny dokument potwierdzający ustanowienie Rekordu Polski został przekazany przedstawicielowi Chorągwi Krakowskiej ZHP, obecnemu na miejscu wydarzenia.

Zobaczcie koniecznie film z wydarzenia, który pokazuje jak wspaniale prezentowała się najdłuższa biało-czerwona.

Rok 2016

3 maja 2016 roku w Warszawie odbyła się jedna z wielu zaplanowanych na ten dzień prób ustanowienia Rekordu Polski. Kategorią, którą wybrali Warszawiacy była najdłuższa flaga.

Wydarzenie, które zorganizował Urząd Dzielnicy Targówek miało na celu uczczenie Dnia Flagi oraz podkreślenie setnej rocznicy przyłączenia tej właśnie dzielnicy do Warszawy. Główne uroczystości oraz najważniejszych punkt imprezy, czyli rozwinięcie rekordowej flagi, odbyły się na placu przy ulicy Gilarskiej.

Najdłuższa flaga Polski

Obecni goście, w głównej mierze mieszkańcy dzielnicy, pomogli rozwinąć flagę w kształt litery T, nawiązując w tej sposób do logo Targówka. Przybyły na wydarzenie przedstawiciel Biura Rekordów po zmierzeniu flagi ogłosił wynik: 1556,2 m jest od teraz nowym Rekordem Polski.

Najdłuższa flaga Polski - rekord

Najdłuższa flaga - Rekord Polski

Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Flyboard – rekord Guinnessa
Najwięcej osób śpiewających hymn Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: