pixel

Najdłuższy łańcuch z papierowych talerzyków

Najdłuższy łańcuch z papierowych talerzyków - rekord Polski
W dniach 2-3 października 2015 Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali podjęło próbę ustanowienia rekordu Polski w kategorii najdłuższy łańcuch z papierowych talerzyków

Pomysł na zorganizowanie rekordu narodził się przy okazji zorganizowanej przez świetlicę środowiskową „Szansa” akcji pod nazwą „Vipy czytają, dzieci słuchają”, podczas której stworzono z kolorowych talerzyków stonogę na kanwie wiersza Jana Brzechwy „Stonoga”.

Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali działa w trzech obszarach: edukacji, pracy i zabawy. Próba ustanowienia rekordu była okazją do zjednoczenia wielu osób. Wspólny wysiłek pomógł zintegrować lokalną społeczność i wypromować ideę wolontariatu.

Akcja tworzenia łańcucha z papierowych talerzyków trwała dokładnie 24 godziny. W pracę zaangażowanych było łącznie 111 osób. Długość gotowego łańcucha wyniosła 1075,78 metrów. Gotowe dzieło składało się z 5980 papierowych talerzyków.Papierowe talerzyki - rekord Polski

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Czytanie wierszy ks. Jana Twardowskiego
Najdłuższy wąż z foteli biurowych

Rekordy, które również Cię zainteresują: