pixel

Najwięcej osób trzymających wstęgę

Najwięcej osób trzymających wstęgę jednocześnie

W czwartek 22 czerwca 2017 r. w Strzelcach Krajeńskich miała miejsce oficjalna próba ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: „Najwięcej osób trzymających wstęgę jednocześnie„. Akcja pod nazwą: „Łączą nas mury” odbyła się podczas Dni Miasta.

Inspiracja dla ustanowienia rekordu

Inspiracją dla ustanowienia rekordu były zabytkowe mury miejskie, które zbudowano z kamienia w latach 1272-1290. Po całkowitej renowacji mury nie tylko stanowią ważną wartość historyczną, ale i ozdobę dla miasta. Mury strzelczańskie mają 1640 m długości i oplatają teren Starego Miasta o powierzchni równej 24 ha.

W skład fortyfikacji miejskich wchodziło niegdyś 38 czatowni, dwie bramy: Gorzowska i Młyńska i jedna baszta zwana Więzienną lub basztą Czarownic. Do dnia dzisiejszego mury zachowały się prawie na całej swej długości. Przetrwała także Brama Młyńska i Baszta Więzienna.

Najwięcej osób trzymających wstęgę wzdłuż murów

Skąd pomysł na wstęgę?

Ustanowienie Rekordu Polski miało na celu promocję miasta i gminy, promocję działań związanych z rewitalizacją średniowiecznych fortyfikacji oraz integrację mieszkańców wokół tego wspaniałego zabytku. Pomysł na wykorzystanie wstęgi wyszedł dość naturalnie. Hasło imprezy mówiło: „Łączą nas mury”. Rekord miał zachęcać mieszkańców do integracji, ale i zwrócić uwagę na niezwykły zabytek. Zapadła decyzja, by wszyscy uczestnicy rekordu ustawili się wzdłuż wewnętrznej części murów. Wstęgę dodano, aby podkreślić element integracyjny wydarzenia. Całości dopełniało nadrukowane na wstędze hasło przewodnie.

Łączą nas mury - najwięcej osób trzymających wstęgę

Weryfikacja rekordu na „Najwięcej osób trzymających wstęgę jednocześnie”

Na zorganizowanym przez Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich wydarzeniu obecna była sędzina Biura Rekordów. To ona odpowiadała za zweryfikowanie liczby osób oraz upewnienie się, czy wszystkie wytyczne do rekordu zostały spełnione. Ponieważ wstęga z osób rozciągała się na długości całego muru, aby umożliwić sędzinie skontrolowanie prawidłowego przebiegu wydarzenia, wzdłuż linii przejechano pojazdem typu quad. Całość dodatkowo zarejestrowana została kamerą znajdującą się na pokładzie pojazdu.

Liczenie osób odbyło się na podstawie rozdanych opasek oraz zeznań niezależnych świadków – m.in. harcerzy – rozstawionych wzdłuż wstęgi. Służby policyjne natomiast zapewniały bezpieczeństwo uczestnikom rekordu w miejscach skrzyżowania murów z jezdnią. Niezastąpionym wsparciem byli harcerze, którzy, prócz wspierania sędziego, pomagali w równomiernym rozstawieniu osób wzdłuż murów.

Harcerze - najwięcej osób trzymających wstęgę

Rekord ustanowiony!

Po ostatecznych podliczeniach i odjęciu osób, które opuściły rekord przed regulaminowym czasem lub nie trzymały wstęgi okazało się, że wstęgę trzymało jednocześnie 1655 osób! Co daje ponad 1 osobę na każdy metr muru.

Certyfikat potwierdzający ustanowienie rekordu w kategorii: „Najwięcej osób trzymających wstęgę jednocześnie” został złożony na ręce Burmistrza Miasta, Pana Mateusza Federa.

Rekord Polski na najwięcej osób trzymających wstęgę

Strzelce Krajeńskie - najwięcej osób trzymających wstęgę

Łączą nas mury - najwięcej osób trzymających wstęgę

Strzelce Krajeńskie - najwięcej osób trzymających wstęgę

Strzelce Krajeńskie - najwięcej osób trzymających wstęgę

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największe warsztaty techniczne
Najdłuższy wąż z plastikowych nakrętek – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: