pixel

Najwięcej osób z książkami na głowach jednocześnie – rekord Polski

Biblioteka Świątki - rekord PolskiW środę 30 września 2015 w Świątkach odbyła się próba ustanowienia rekordu Polski na najwięcej osób z książkami na głowach jednocześnie. Akcja, której celem było wzmocnienie wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach promowała czytelnictwo, historię kulturę oraz zdrowy tryb życia. 

Święto Biblioteki, którego główną atrakcją była próba ustanowienia rekordu Polski, odbyło się w Parku Wiejskim w Świątkach. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy. W programie imprezy znalazły się także: plenerowa wystawa fotograficzna, innowacyjna wystawa historyczna „Na szlaku warmińskich kapliczek”, wystawa książek regionalnych oraz występy sceniczne.

Książka na głowie może służyć poprawie sylwetki, ale może także uczynić cuda z naszą świadomością i wyobraźnią, światem odczuć i uczuć – to promocja książki w szerokim zakresie”, twierdzą organizatorzy, czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy z Warmii”.

Dokładnie o godzinie 11.00 przybyli na wydarzenie uczestnicy zaczęli zajmować miejsca w sektorach przygotowanych specjalnie na bicie rekordu. Zgodnie z zasadami, poza utrzymaniem książki na głowie każda osoba musiała także pokonać z nią odcinek 1 metra. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwał niezależny świadek, któremu pomagało aż czternastu stewardów.

W próbie uczestniczyło 506 osób, jednak „tylko” 445 z nich zdołało wykonać zadanie prawidłowo i zakwalifikować się do końcowego wyniku. Pozostałe 61 osób zostało zdyskwalifikowanych.

Najwięcej osób z książkami na głowach jednocześnie

Świątki - rekord Polski

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najdłuższa linia ze stołów
Madonna – rekordy Guinnessa

Rekordy, które również Cię zainteresują: