pixel

Najwięcej posiadanych tytułów magistra – Rekord Polski

Większość ludzi wybiera jeden kierunek studiów i po uzyskaniu dyplomu kończy ten etap edukacji, przechodząc do realizacji swoich celów zawodowych. Są jednak osoby w Polsce, dla których jeden kierunek studiów to mało a ze studiowania uczynili swoją pasję.

Aktualny Rekord Polski

2023, dr Dorota Monika Zwierzyńska-Symonajc

Dr Dorota Monika Zwierzyńska-Symonajc jest osobą czującą nieustanny głód wiedzy i posiadająca ogromną potrzebę samorozwoju. Po ukończeniu pierwszego kierunku studiów podejmowała kolejne kierunki, kształcąc się w szeroko pojętych naukach społecznych, prawnych i filologicznych. Jej największą pasją jest psychologia i uważa, że w skutecznym pomaganiu innym niezwykle istotne jest posiadanie wszechstronnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Do 2022 roku ukończyła 28 kierunków studiów, ustanawiając tym nowy Rekord Polski w kategorii  Najwięcej ukończonych kierunków studiów

Swoje pierwsze studia magisterskie (dzienne) ukończyła w 2000 roku z tytułem magistra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Następnie studiowała w różnych miastach w całej Polsce zdobywając w szkołach wyższych nowe dyplomy (w tym honorowe) i tytuły zawodowe, naukowe, wyróżnienia i nagrody. Ukończyła wiele Uniwersytetów i innych uczelni wyższych a także publikowała artykuły naukowe.

Studiowała m.in. na: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W wachlarzu swoich osiągnięć posiada ukończenie 17 studiów podyplomowych, Kolegium Języków Obcych oraz stopień naukowy doktora z zakresu nauk społecznych.

Tym razem zdecydowała się ogłosić swój kolejny rekord w kategorii „Najwięcej posiadanych tytułów magistra”. Do dnia 30 grudnia 2023 osiągnęła wynik 10 tytułów magistra, ustanawiając tym samym nowy Rekord Polski. Celem było podsumowanie dorobku z zakresu ukończonych studiów magisterskich.

Wśród ukończonych kierunków znalazły się:
Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Kryminologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Administracja, Filologia Polska, Filologia Angielska, Filologia Rosyjska. 

monika-zwierzynska-symonajc-rekord-polski-najwiecej-posiadanych-tytulow-magistra

Moją pasją jest uczyć się, rozwijać w wielu kierunkach, co w połączeniu z drugą pasją, jaką jest psychologia, daje mi dużo większe możliwości pomagania drugiej istocie, czy to człowiekowi, czy zwierzęciu” – zdradza pani Dorota w rozmowie z nami.

Co ciekawe, rekordzistka wciąż się rozwija. Aktualnie studiuje na 3 kierunkach studiów podyplomowych.

 

5/5 - (5 votes)
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Największa sztafeta ozdabiania choinki – Rekord Polski
Najwięcej podbić piłki nożnej kolanami w pozycji stojącej w 30 sekund – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: