pixel

Najwięcej ukończonych kierunków studiów – Rekord Polski

Rekord Polski Dorota Zwierzyńska Symonajc

Uniwersytety i inne uczelnie publiczne oraz uczelnie niepubliczne proponują swoim studentom i absolwentom coraz szerszą ofertę studiów.  Studenci mogą kształcić się we wszystkich dziedzinach, które ich interesują. Większość z nich wybiera jeden kierunek studiów i po uzyskaniu dyplomu kończy ten etap edukacji. Są jednak w Polsce osoby nad wyraz ambitne, o ogromnej potrzebie zdobywania wiedzy, samorozwoju, które nie kończą się po ukończeniu jednego kierunku studiów.

Dr Dorota Monika Zwierzyńska-Symonajc urodziła się w Białymstoku w 1976 roku. Pierwsze studia (dzienne) ukończyła w wieku 24 lat z tytułem magistra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez kolejne lata studiowała w wielu miastach w całej Polsce zdobywając w szkołach wyższych nowe dyplomy i tytuły zawodowe.

Do 2022 roku Pani Dorota ukończyła 28 kierunków studiów, ustanawiając tym nowy Rekord Polski. Na tę liczbę składa się 10 dyplomów ukończenia studiów z tytułem magistra, dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz 17 dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskała także stopień naukowy Doktora, jak również ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie.

Kierunki studiów ukończone przez Rekordzistkę nie należą do łatwych! Wśród ukończonych studiów magisterskich są: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Kryminologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Administracja, Filologia Polska, Filologia Angielska, Filologia Rosyjska. Jednocześnie Pani Dorota Zwierzyńska-Symonajc kształciła się na studiach podyplomowych.

Dorota Zwierzyńska Symonajc

W ciągu 22 lat (2000-2022) rekordzistka ukończyła 17 kierunków studiów podyplomowych: Seksuologia Kliniczna, Psychologia Transportu, Negocjacje i Mediacje, Dietetyka, Socjoterapia, Terapia Pedagogiczna, Doradztwo Zawodowe, Kryminalistyka w Procesie Karnym, Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne, Dziennikarstwo, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, Nauczanie Filozofii i Etyki, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Coachingu Menedżerskiego, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Zarządzanie i Administracja, Kadry i Płace w Praktyce Organizacji, Rachunkowość i Controlling Finansowy.

Pani Dorota zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Honorowe Dyplomy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dyplom Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za ukończenie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Otrzymała również Rekomendacje szkół wyższych jako osoby godnej polecenia do podjęcia pracy w zakresie ukończonych studiów.

Rekord Polski został ustanowiony 30 grudnia 2022 roku w celu podsumowania ogromnego dorobku naukowego Pani Doroty. Warto podkreślić, iż Dr Dorota Zwierzyńska-Symonajc nadal studiuje!

4.9/5 - (14 votes)
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najdłuższe żonglowanie kulami o wadze 3 kg – Rekord Polski
Najdłuższy łańcuch z papieru – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: