pixel

Największy obraz kredą – Rekord Polski

Największy obraz kredą

W maju 2018 roku na Rynku w Krakowie działo się coś wyjątkowego! Studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęli próbę pobicia Rekordu Polski na największy rysunek wykonany kredą

10 maja ponad 200 studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zebrało się na krakowskim rynku, by pobić Rekord Polski na największy obraz wykonany kredą. Krakowscy studenci postawili sobie za cel narysować na płycie Rynku Głównego w Krakowie jak największy wzór układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Największy obraz kredą Rekord Polski

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii przy współpracy z Wydziałem Chemii, Uniwersytetem Jagiellońskim i miastem Kraków. Było to pierwsze oficjalne podejście w Polsce do pobicia rekordu w tej kategorii.

Organizacja bicia Rekordu Polski była związana z odbywającymi się w dniach 11-12 maja obchodami Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego połączonego w tym roku z uroczystym otwarciem Kampusu UJ. Rekord był swoistym włączeniem się Samorządu Studentów Wydziału Chemii UJ w organizację tego rodzaju wydarzeń.

Za pomocą akcji organizatorzy pragnęli wypromować chemię a także zwrócić uwagę mieskańców na korzyści uczenia się przez zabawę.

Największy obraz kredą Rekord Polski

Przygotowanie placu do bicia rekordu rozpoczęło się aż cztery godziny przed wydarzeniem. O 6 rano uczniowie technikum geodezyjnego wytaczały linie proste tworząc w ten sposób kontur układu okresowego pierwiastków. Następnie organizatorzy wydarzenia białą kredą rysowali wytyczone linie.

Przed godziną 10:00 wszystko było gotowe i uczestnicy wspólnie zabrali się za tworzenie kredą największej tablicy Mendelejewa.

Każdy nanosił symbol zgodnie z konwencją: metale były w kolorze niebieskim i miały żółtą obwódkę, natomiast kolorystyka niemetali była odwrotna.

Największy obraz kredą Rekord Polski

Największy obraz kredą Rekord Polski

Aby rysunek wykonany na płycie Rynku Głównego trafił do Księgi Rekordów Polski, jego całkowity wymiar musiał wynieść co najmniej 15 m². Dzięki staraniom organizatorów i uczestników akcji Rekord Polski w kategorii „Największy obraz kredą” wynosi obecnie 4500 m²! Utworzony obraz miał rozmiary 50m x 90m.

Rekord Polski Największy obraz kredą

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najwięcej osób tańczących lambadę – Rekord Polski
Najdłuższa domówka – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: