pixel

Najwięcej osób posługujących się językiem Makaton® – Rekord Polski

Językiem Makaton posługują się zarówno dzieci, jak i dorośli mający problem z uczeniem się i porozumiewaniem. Staje się on coraz bardziej popularny. Świadczy o tym chociażby Rekord Polski w kategorii „Najwięcej osób posługujących się językiem Makaton”.

Aktualny Rekord Polski

2024, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku

Najnowszy Rekord Polski w kategorii „Najwięcej osób posługujących się językiem Makaton” należy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. 25 kwietnia 2024 roku na płycie stadionu Lechia w Szczecinku zgromadziło się 1420 osób – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.

Zadaniem uczestników było posługiwanie się językiem Makaton przez co najmniej minutę. Wcześniej dzieci poznały podstawy języka, aby zaśpiewać w nim piosenkę. Dokładne instrukcje były wyświetlane na telebimie. Aby wejść do grona rekordzistów, należało dokładnie je śledzić i powtarzać pojawiające się gesty.

Wśród bijących rekord znaleźli się także starosta Krzysztof Lis, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka oraz dyrektor SOSW Barbara Zasada.

Nasi wychowankowie, szczególnie ci, którzy nie mówią lub mówią w ograniczonym zakresie, oczywiście na co dzień używają języka makaton do porozumiewania się – powiedziała Barbara Zasada, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku.

Warto wyjaśnić, że Makaton®, to  system gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. W Makatonie® oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Autorką polskiej wersji Programu Makaton® jest dr Bogusława B. Kaczmarek. Badania nad opracowaniem nowych (zupełnie innych niż znaki brytyjskie) gestów odnoszących się do polskiej kultury rozpoczęły się w roku 2001 i zaowocowały utworzeniem w 2005 roku (2008 roku aktualizacja) zestawu polskich gestów (KONi – Komunikacja Osób Niepełnosprawnych). Adaptacja symboli graficznych (zmiana wizerunku znaków, tworzenie nowych, polskich symboli) zakończyła się w roku 2005.

Poprzedni Rekord Polski

2019, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 4 kwietnia 2019 roku w Siedlcach udało się ustanowić oficjalny Rekord Polski na najwięcej osób posługujących się językiem Makaton® jednocześnie.  Rekord Polski na najwięcej osób posługujących się językiem Makaton® udało się ustanowić z wynikiem 892 osoby. Piosenka, do której posługiwano się językiem Makaton® trwała 3 minuty i 40 sekund.

uczestnicy

Obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów – Aleksandra Bareja skrupulatnie policzyła wszystkich uczestników próby i przyglądała się, czy wszyscy biorą udział w rekordzie z zaangażowaniem. Jak relacjonuje, frekwencja była ogromna, a ponadto wszyscy byli podekscytowani próbą ustanowienia rekordu. Uczestnicy byli świetnie przygotowani do rekordu, nawet najmłodsze dzieci dobrze znały gesty towarzyszące piosence.

W rekordowe przedsięwzięcie włączył się również prezydent miasta Siedlce, było także wielu przedstawicieli lokalnych mediów. Gdy było już jasne, że próba zakończyła się sukcesem, sędzina wręczyłam certyfikat dyrektorowi ośrodka, serdecznie gratulując wszystkim zebranym.

Tłumy na Makaton

Poprzez ustanowienie Rekordu Polski, organizator i pomysłodawca całego wydarzenia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach, świętował swój Dzień Otwarty i promował wiedzę o autyzmie i różnych, alternatywnych formach komunikacji.

Jak mówi dyrektor placówki Pan Krzysztof Prochenka: „To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jest sukces i jest niesamowita radość dzieci. To, że ktoś mógł o nich usłyszeć, zobaczyć, że mogli zrobić coś, co zapisze się w historii naszej placówki, miasta i w historii kształcenia osób niepełnosprawnych. To mówi o tym, że nasze lokalne społeczeństwo ma potrzebę integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi”.

 

przekazanie certyfikatu

Zobacz sam jak uczestnicy rekordowej próby poradzili sobie ze wspólnym wykonaniem piosenki przy pomocy gestów Makaton®:

5/5 - (1 vote)
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najwięcej osób robiących pompki jednocześnie – Rekord Polski

Rekordy, które również Cię zainteresują: