pixel

Najwięcej osób posługujących się językiem Makaton®

Polska-Makaton

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 4 kwietnia 2019 roku w Siedlcach udało się ustanowić oficjalny Rekord Polski na najwięcej osób posługujących się językiem Makaton® jednocześnie. W rekord zaangażowanych było bardzo wiele osób. Ile dokładnie? Sprawdź!

Rekord Polski na najwięcej osób posługujących się językiem Makaton® udało się ustanowić z wynikiem 892 osoby. Piosenka, do której posługiwano się językiem Makaton® trwała 3 minuty i 40 sekund.

uczestnicy

Obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów – Aleksandra Bareja skrupulatnie policzyła wszystkich uczestników próby i przyglądała się, czy wszyscy biorą udział w rekordzie z zaangażowaniem. Jak relacjonuje, frekwencja była ogromna, a ponadto wszyscy byli podekscytowani próbą ustanowienia rekordu. Uczestnicy byli świetnie przygotowani do rekordu, nawet najmłodsze dzieci dobrze znały gesty towarzyszące piosence.

W rekordowe przedsięwzięcie włączył się również prezydent miasta Siedlce, było także wielu przedstawicieli lokalnych mediów. Gdy było już jasne, że próba zakończyła się sukcesem, sędzina wręczyłam certyfikat dyrektorowi ośrodka, serdecznie gratulując wszystkim zebranym.

wpuszczanie

Poprzez ustanowienie Rekordu Polski, organizator i pomysłodawca całego wydarzenia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach, świętował swój Dzień Otwarty i promował wiedzę o autyzmie i różnych, alternatywnych formach komunikacji.

Jak mówi dyrektor placówki Pan Krzysztof Prochenka: „To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jest sukces i jest niesamowita radość dzieci. To, że ktoś mógł o nich usłyszeć, zobaczyć, że mogli zrobić coś, co zapisze się w historii naszej placówki, miasta i w historii kształcenia osób niepełnosprawnych. To mówi o tym, że nasze lokalne społeczeństwo ma potrzebę integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi”.

Tłumy na Makaton

Warto wyjaśnić, że Makaton®, to  system gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. W Makatonie® oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Makaton Siedlce

Autorką polskiej wersji Programu Makaton® jest dr Bogusława B. Kaczmarek. Badania nad opracowaniem nowych (zupełnie innych niż znaki brytyjskie) gestów odnoszących się do polskiej kultury rozpoczęły się w roku 2001 i zaowocowały utworzeniem w 2005 roku (2008 roku aktualizacja) zestawu polskich gestów (KONi – Komunikacja Osób Niepełnosprawnych). Adaptacja symboli graficznych (zmiana wizerunku znaków, tworzenie nowych, polskich symboli) zakończyła się w roku 2005.

przekazanie certyfikatu

Zobacz sam jak uczestnicy rekordowej próby poradzili sobie ze wspólnym wykonaniem piosenki przy pomocy gestów Makaton®:

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najdłuższa linia z wędek – Rekord Polski
Najostrzejszy burger w Polsce

Rekordy, które również Cię zainteresują: