pixel

Największa kolekcja kieratów konnych – Rekord Polski

Kieraty konne - Rekord Polski

W dwóch miejscowościach Warmii i Mazur położonych nieopodal Olsztyna znaleźć można zbiór kilkuset zabytkowych maszyn rolniczych, a wśród nich największą w Polsce kolekcję kieratów konnych.

„Dramiński” Kolekcja Zabytkowych Maszyn Rolniczych powstawała w ciągu 30 lat pod czujnym okiem Alicji i Janusza Dramińskich. Tworzono ją z szacunku dla ciężkiej pracy rolników z poprzednich pokoleń i bez korzystania z pomocy zewnętrznych organizacji i dotacji finansowych. Wiele z eksponatów ma więcej niż 100 lat.

Zbiór stanowią:

  • kolekcja ponad 100 maszyn wyprodukowanych w przedwojennej i powojennej Polsce, między innymi przez fabrykę Cegielskiego w Poznaniu oraz fabryki lubuskie W. Moritz i M. Wolski;
  • kolekcja kilkudziesięciu maszyn wyprodukowanych na terenie przedwojennych Prus Wschodnich, w tym młockarnie, sieczkarnie, pługi, grabarki i przewracałki do siana oraz inne rodzaje maszyn i narzędzi gospodarskich;
  • kolekcja 252 żeliwnych kieratów konnych, posiadających oryginalne napisy, czyli nazwy fabryk, nazwy miejscowości i nazwiska właścicieli.

Wszystkie egzemplarze świadczą o tym, jak ogromne jest rolnicze dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, a każdy eksponat opowiada własną, unikalną historię. Warto podkreślić, że wartość historyczna zbioru jest bezcenna ponieważ większość tego typu maszyn zostało bezpowrotnie utraconych – notorycznie oddawano je na złom, przetapiano w hutach lub po prostu palono.

Kieraty znajdują się w prywatnych posiadłościach Janusza Dramińskiego w dwóch miejscowościach:

  • Naterki – 132 sztuki
  • Sząbruk – 120 sztuk

Żaden egzemplarz w kolekcji nie powtarza się. Razem, największa w Polsce kolekcja kieratów konnych liczy 252 szt.

Największa kolekcja kieratów konnych - Rekord Polski

Dramiński - Rekord Polski

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najdłuższe palenie gumy na motocyklu
Największe lotniska na świecie

Rekordy, które również Cię zainteresują: