pixel

Największe zgromadzenie osób w strojach ludowych

Największe zgromadzenie osób w strojach ludowych - rekord Polski

W niedzielę 24 lipca 2016 w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie k. Myszyńca odbyła się próba ustanowienia Rekordu Polski na największe zgromadzenie osób w strojach ludowych.

Ustanawianie rekordu było jedną z atrakcji Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej. Do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie przyjechała młodzież z kilku krajów świata, która następnie wyruszyła do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży. Wydarzeniu w Wykrocie towarzyszyły występy lokalnych zespołów, oraz wspólne modlitwy.

Zgodnie z wytycznymi, w celu zakwalifikowania się do końcowego wyniku należało stawić się w wyznaczonym miejscu w kompletnym stroju ludowym. Po sygnale ogłaszającym początek bicia rekordu uczestnicy musieli pozostać w wyznaczonej strefie przez co najmniej 5 minut. To zadanie udało się spełnić 467 uczestnikom i taki wynik został już odnotowany jako oficjalny Rekord Polski.

Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.

Myszyniec - Rekord Polski

Oceń ten rekord!
Polskie rekordy Guinnessa - Grafika
Najdłuższy warkocz z wikliny – rekord Guinnessa
Największa lekcja nordic walking

Rekordy, które również Cię zainteresują: